Ordvits
Det sägs att telefoner tidigare gjordes av keramik.
Där de tillverkades förekom det således luren-drejeri.

Ny ordvits
Andra ordvitsar
Denna ruta på din hemsida