Ordvits
- Varför fanns det så få träd där indianerna bodde?
- Stammarna tog väl död på varandra.

Ny ordvits
Andra ordvitsar
Denna ruta på din hemsida