Ordvits
- Vilken är den enda stubben som inte orsakats av trädfällning?
- Skäggstubben!

Ny ordvits
Andra ordvitsar
Denna ruta på din hemsida